Niet Zonder Jou!

Niet Zonder Jou! is een project van SWM en Arduin om de kennis te vergroten over het bevorderen van inclusie in de wijk met mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek.

Wat is er in de praktijk voor nodig om inclusie te kunnen bevorderen van deze buurtbewoners en hun buren. Er wordt gekeken vanuit de cliënten, begeleiders, wijkwerkers, buurtbewoners, clubs etc.

We hebben vrijwillige buurtmakelaars ingezet om mensen in de buurt met elkaar in contact te brengen. Een onderzoeker van de Universiteit Gent heeft het project gevolgd en is bezig met het uitwerken van het onderzoek. In oktober zullen de onderzoeksresultaten worden gedeeld in een werkconferentie.

Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op www.nietzonderjou.nu.

 


Marijke Strating

Co├Ârdinator Niet Zonder Jou & Het Talentenhuis

0118-727013

06 16 95 49 73