In dit verslag is te lezen waaraan SWM in 2015 heeft gewerkt. Ons uitgangspunt is én blijft dat wij mensen stimuleren om zoveel als mogelijk zelf, én voor elkaar, te doen. Dat geeft naast zelfwaardering ook de voldoening dat de maatschappij er een beetje beter van wordt en de zorg- en hulpverlening betaalbaar blijft. Het accent van al ons werk ligt op preventie, en zoals uit onderzoeken blijkt: Welzijn voorkomt zorg en hulp.

In 2015 bestond SWM10 jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben wij besloten om op 31 maart aan alle vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en het gemeentebestuur een cadeau aan te bieden in de vorm van een conferentie, getiteld Krachten Bundelen.

De conferentie bleek een groot succes, tijdens het middagprogramma zaten leden van het gemeentebestuur ieder aan een tafel met mensen uit het vrijwilligersveld. Er waren 40 deelnemers (27 vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en 13 gemeentebestuursleden).Tijdens het avondprogramma waren er 137 deelnemers.

Zij werden geïnspireerd door enkele gastsprekers, w.o. Nico de Boer, die de thema's  wijkgericht werken en Burgerkracht behandelde. Daarna werd er aan de hand van 5 verschillende thema's door alle aanwezigen enthousiast gediscussieerd over samenwerken zonder grenzen.

In 2015 is ook gerapporteerd over een onderzoek naar mogelijke samenwerkingspartners. Het resultaat hiervan is; dat er, door de huidige (politieke) Walcherse verhoudingen, nog niet voldoende basis is om op korte termijn met een andere organisatie samen te gaan. Wel zijn er met diverse collega-instellingen nadere samenwerkingsafspraken tot stand gekomen.

 

In oktober 2014 bleek o.a. dat de Gemeente Middelburg het bedrag van de Rijksoverheid voor Maatschappelijke stages in 2015 niet meer zou ontvangen. De gemeente heeft deze korting echter hoofdzakelijk belegd bij het Cursusbureau, met daarbij de vraag om het cursusbureau te verzelfstandigen of over te dragen aan andere organisaties. Dit was niet te realiseren midden in het cursusseizoen, vandaar dat het Cursusbureau niet per 1-1-2015 maar per juni 2015 is gestopt. Het is ons echter gelukt om de activiteiten van het Cursusbureau vanaf die datum onder te brengen bij WVO-Zorg, Scalda (fietscursussen) en de Zeeuwse Bibliotheek (taallessen).

Hoe is het gesteld met het vrijwilligerswerk binnen SWM? Hoe ervaren vrijwilligers het om bij SWM aan de slag te zijn? Welke cijfers krijgen wij van de vrijwilligers voor onze begeleiding, ondersteuning etc. Het antwoord hierop kunnen we geven dankzij ons uitgebreide Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek (VTO) dat eind 2015 is gehouden. Het gemiddelde cijfer bedroeg een ruime 7,5. Uiteraard zijn wij daar bijzonder trots op.

Hier leest u het complete onderzoek.

Middelburg, 16 maart 2016,
Marja Albers, Directeur-bestuurder

Missie

SWM staat als professionele maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving en zet zich er voor in dat iedereen in Middelburg en omstreken aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

Visie

SWM signaleert ontwikkelingen in de samenleving tijdig en speelt hier adequaat op in. Het doel is om de leefbaarheid in buurten en kernen te vergroten. Door proactief en vraaggericht te werken levert SWM maatwerk en draagt nadrukkelijk bij aan een inclusieve samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij van groot belang. Uitgangspunt is het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners.