Jongerenwerk in Middelburg; Doelstelling, Werkwijze, Methodiek, Producten

Doelstelling           

 • Jongeren betrekken bij de samenleving
 • Jongeren ondersteunen richting zelfstandigheid
 • De samenleving helpen jongeren te begrijpen

 

Werkwijze             

 • Accommodatiegebonden jongerenwerk (openstelling jongerencentra, activiteiten, maatschappelijke ondersteuning, signalering, jongeren betrekken, jongeren ondersteunen)
 • Ambulant jongerenwerk (jongeren opzoeken in hun vertrouwde omgeving, op straat, hangplekken, signalering, ondersteuning, jongeren bewust maken van omgeving, jongeren betrekken bij omgeving, contact en verbindingen leggen met organisaties rond jongeren, contact met omgeving jongeren)
 • Training omgeving jongeren:’ Ligt het aan mij, of ligt het aan de jongeren?’
 • Contact maken met alle instanties en buurt rond jongeren en deze aan elkaar verbinden.

 

Methodiek             

 • Nieuwe autoriteit, Geweldloos Verzet, Verhoogde Aanwezigheid, Jongerenwerk Nieuwe Stijl.
 • Werving en training vrijwilligers voor in de jeugdcentra (geeft jongerenwerkers meer ruimte)
 • Meedoen = verantwoordelijkheid nemen. Participatie – jongeren zoveel mogelijk laten meedenken en –doen.
 • Contact als het niet nodig is; het ijzer smeden als het koud is. Zowel met jongeren als met maatschappelijke organisaties rond jongeren willen we zoveel mogelijk contact. Als we dit constructief blijven doen, kan dit contact helpen wanneer het echt nodig is om door te pakken.

 

Producten