Op bezoek bij Humanitas Thuisadministratie

Blog door Arend Roos 

Arend Roos is gestart als 'Ambassadeur Vrijwilligerswerk' voor ons vrijwilligerssteunpunt  Samen Vrijwillig (SWM). Hij moest een beetje wennen aan de deze functietitel. Maar eenmaal begonnen, vindt hij het wel leuk klinken. Het biedt de mogelijkheid op veel plaatsen in de keuken te kijken en natuurlijk ook om te verbinden en mensen in de schijnwerpers te zetten.

Hij vindt het erg inspirerend om kennis te maken met de rol die vrijwilligers overal in Middelburg spelen. Als eerste deed hij dat middels een werkbezoek aan Humanitas Thuisadministratie.

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Als dat ergens geldt is het wel de schuldhulpverlening. In de hulp rond mensen met problematische schulden spelen veel organisaties een belangrijke rol die (bijna) helemaal op onbetaalde krachten draaien. Een van deze organisaties is de Thuisadministratie van Humanitas. We bezochten coördinator George Menges in het kantoor aan de Lange Noordstraat.

Mensen die de grip op hun financiële huishouding (dreigen te) verliezen kunnen een beroep doen op de thuisadministratie. Humanitas beschikt op Walcheren over meer dan vijftig bekwame vrijwilligers. Het zijn mensen met veelal een administratieve achtergrond die graag een ander helpen. Ze helpen mensen om weer overzicht te krijgen over de administratie. Ze helpen om alles weer op een rijtje te krijgen en te houden. Vrijwilligers steken hier gemiddeld vier tot acht uur per week in. Vanuit het kantoor coördineert George deze activiteiten. Hij zorgt ook dat medewerkers deskundig zijn en blijven.

Wat is nu zijn grootste uitdaging? Het bewaken van de grenzen van het werk. Als mensen financieel in de knel komen, speelt er vaak meer. De vrijwilligers zijn er alleen voor de thuisadministratie, maar als je andere problemen ziet is het soms lastig om de grenzen te bewaken. Wat doe je als vrijwilliger wel en niet?

De meeste cases ontvangt de Thuisadministratie van organisaties als Woongoed, Maatschappelijk Werk en Orionis. Aanvullend op hun diensten en hulpverlening zijn de vrijwilligers van de Thuisadministratie beschikbaar. Een goede verbinding is echter niet vanzelfsprekend. Het is een zoektocht naar optimale en gelijkwaardige samenwerking. Een vrijwilligersorganisatie werkt op geheel andere wijze dan ‘gewone’ organisaties. Dat maakt het voor vrijwilligersorganisaties extra belangrijk om de grenzen te bewaken.

Hoe kun je nu voorkomen dat de hulpverlening stagneert en vrijwilligers overbelast raken? Allereerst is het belangrijk dat de ketenpartners (ook op uitvoerend niveau) elkaar goed kennen en regelmatig treffen. Daarnaast zou het goed zijn om de samenwerking voortdurend te evalueren vanuit het perspectief van de hulpvrager. In de schuldhulpverlening kunnen we niet buiten organisaties als Humanitas. Hun inzet is waardevol en onmisbaar, maar nooit vanzelfsprekend. Ze moeten gefaciliteerd worden, met name in de verbindingen met het formele veld. Een dankbare taak voor de gemeente.