Vragenlijst bestuursleden

We nodigen bestuursleden graag uit om een online vragenlijst in te vullen. Welzijn Middelburg inventariseert welke vragen, ervaringen, uitdagingen en problemen besturen van verenigingen en stichtingen in Middelburg en Walcheren hebben. 

Klik s.v.p. hier om de vragenlijst te openen.
Fijn als je de vragenlijst uiterlijk 17 september wil invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Op basis van de uitkomsten gaan we ons, samen met andere teams bij Welzijn Middelburg, inzetten om vraaggericht actie te ondernemen om besturen te ondersteunen.

Hartelijk dank voor je medewerking!